افزونه حذف پس زمینه Magic Edge Image Background Remover

افزونه حذف پس زمینه Magic Edge Image Background Remover

افزونه حذف پس زمینه Magic Edge Image Background Remover

Magic Edge افزونه ی کار با تصاویر وردپرس است ، با استفاده از این پلاگین میتونین تصویر پس زمینه تصاویر رو حذف کنین یا افکت های زیبایی برای تصاویر قرار بدید.

 

ویژگی های افزونه

 • Easy to use interface
 • Both backend and client side integration
 • Shortcode [magicedge]
 • Support images with complex, white, gray or gradient background
 • MagicEdge and MagicWand tools
 • Image conversion on the client side
 • Auto conversion from JPG, GIF to PNG
 • Download or send to server
 • Edge Blur
 • Edge Feather
 • Auto/Manual Crop
 • PNG or JPG output format
 • JPG quality and background color
 • Preview before save
 • Undo and Redo
 • Zoom and Pan

 

افزونه حذف پس زمینه Magic Edge Image Background Remover

افزونه حذف پس زمینه Magic Edge Image Background Remover

Share