افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

با استفاده از پلاگین نقشه وردپرس ، میتونین مکان هایی که باید به سایت اضافه بشه را در نقشه نشون بدید و مشخصات هر مکان و توضیحات رو نیز در نقشه وارد کنین و همچنین میتونین با ایجاد خطوط مسیریابی نیز در نقشه داشته باشید ، این پلاگین دارای امکانات بسیاری است که تنها به چند مورد اشاره شد.

افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

ویژگی های افزونه Progress Map 2.8.5

 • Very optimized and powerfull map ready to use for a large amount of markers. (Tested on 14000+ markers).
 • KML Layers. Possibility to display the KML layers. KML & KMZ files supported.
 • Polylines & Polygons. Possibility to create an unlimited number of Polylines & Polygons.
 • 70+ Map Styles ready to use.
 • Possibility to add your custom Map Style.
 • Initial Map Style. Possibility to choose the initial style of the map. (Map, Satellite, Terrain, Hybrid or your Custom Style).
 • Custom markers. Add unlimited types of markers by setting a marker image for each category of locations.
 • Clustred Markers.
 • Possibility to display all (with no limit constraints) the locations having the same LatLng coordinates.
 • Autofit. Possibility to extend the map bounds to contain all markers & clusters & overlays.
 • Geo targeting. Possibility to determine the geolocation of a website visitor.
 • Set the map language.
 • Retina display for map markers & clusters.
 • Possibility to choose between 7 different and amazing infowindows.
 • Possibility to control and to costumize almost all the Google Map UI elements (zoom control, map type control etc …) from backend.

افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

دانلود افزونه نقشه وردپرس Progress Map 2.8.5 WordPress Plugin

Share