پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

با استفاده از قالب Slate Pro میتونید ظاهر پنل مدیریت وردپرس رو عوض کنید ، این قالب ساده و دارای طرح بندی زیبایی است ، از ویژگی های این قالب ، صفحه اختصاصی ورود به پنل ، پشتیبانی از وردپرس شبکه را دارا است . پیش نیاز این قالب WordPress 4.0 و PHP 5.3 به بالا است.

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

دانلود پوسته admin وردپرس Slate Pro v1.1.3

 

Share